لطفا ابتدا فعالیت خود را مشخص کنید

تولید کننده محتوا هستید؟

شامل اینفلونسرها فروشگاه ها یوتیوبر ها و همه افرادی که قصد دارند از سیستم لینکاپ استفاده کرده و کسب درامد داشته باشند.

کسب و کار هستید؟

شامل تمام کسب و کارهایی که محصول یا خدمتی برای ارایه داشته و قصد همکاری با تولید کنندگان محتوا دارند.